PROJEKT

Våra vägar har korsats tidigare

Med hela Sverige som arbetsplats är chansen stor att våra vägar har korsats tidigare. Genom åren har vi arbetat med projekt som du säkerligen har stött på. Oavsett om det var i en stad, ort eller någon annan plats. Här kan du utforska ett urval av våra genomförda projekt.

Maskinläggning av marksten

Maskinläggning Bålsta

Stockholm Centralstation tågperrong

Stockholm Central

Stenläggning av smågatsten i Slussen

Slussen Skeppsbrokajen

Stenläggning i cirkulationsplats

Dalarna

Vy över torg

Kiruna stadsomvandling

Bågmönster av smågatsten i Löfbergskajen

Löfbergskajen

Kallmurad kulvert

Göta kanal

Stenläggning utmed väg

Vikenförbindelsen

Stenläggning Packhuskajen Göteborg

Packhuskajen 

Del av skiss Täby park

Täby park