Projekt

Kiruna stadsomvandling

Vy över torg

Uppdragsgivare

AB Berggren & Bergman

Nya Kiruna centrum från ovan

Plats:
Nya centrum, Kiruna

Utförande:
2020-2023

Linkedin
Instagram
Facebook

Världens största stadsflytt i modern tid

Med fokus på tillgänglighet, hållbarhet och lokala materialval, arbetar vi i Kiruna för att skapa en promenadvänlig stadskärna där stad och natur smälter samman. Denna unika utmaning har krävt skickligt hantverk och samarbete för att skapa vackra och hållbara ytor.

Omvandlingen av Kiruna ska främja lättillgängligheten till natur, friluftsliv och levande handel. Stadskärnan ska vara en tät och självklar mötesplats för invånare och besökare när stad och natur samspelar. Kiruna kommer att vara en plats för alla människor och stor vikt läggs vid att det ska vara en jämlik stad. Hög framkomlighet prioriteras för att alla ska kunna röra sig i stadsmiljön. Bland annat låter man trottoarerna vara bredare och skapar åtskilda utrymmen för cykeltrafik. Biltrafik i centrum ska till stor del ske på gåendes villkor.

Vy över torg

De största utmaningarna med arbetet på plats

Eftersom den nya stadskärnan är under uppbyggnad har det rört sig väldigt få tredje man i området under tiden arbetet har pågått. Däremot har det varit otroligt många hantverkare samtidigt på en liten yta vilket ibland kan bli trångt för inblandade. Många arbeten är beroende av uppehållsväder och mycket ska göras på kort tid – något som kan vara utmanande eftersom Kiruna har ett subarktiskt klimat. Säsongen är kort och nederbörden är återkommande.

Lokala materialval

Den stora stadsomvandlingen innebär möjligheter för Kiruna att göra klimat- och resurssmarta val. Lokala material och återvinning från den gamla stadskärnan utgör en del av det hållbara perspektivet. Allt från hällar, gatsten, kantsten och blocksteg har bestått av närproducerad, nordisk natursten och grusmaterial är lokalt från Kiruna.

Citattecken

Denna unika utmaning har krävt skickligt hantverk och samarbete.