Projekt

Kiruna stadsomvandling – världens största stadsflytt

Vy över torg

Uppdragsgivare

AB Berggren & Bergman

Stenläggning utanför Kiruna stadshus

Kiruna.

I början av 2000-talet stod det klart att Kiruna stad skulle flyttas med anledning av gruvbrytningen. Stadsomvandlingen är den största i modern tid – och vi är med på plats.

BAKGRUND

Järnmalmsbrytningen pågick i över hundra år utan att staden påverkades. När gruvbolaget LKAB presenterade en framtidsprognos av gruvdriftens påverkan på närmiljön klargjordes det att sprickbildningar skulle drabba staden. År 2004 offentliggjorde Kiruna kommun att staden skulle flyttas. Efter många år av planering har nu stadsomvandlingen nått en milstolpe när den nya centrumkärnan kunde invigas den första september.

En tillgänglig och promenadvänlig stad.

Omvandlingen av Kiruna ska främja lättillgängligheten till natur, friluftsliv och levande handel. Stadskärnan ska vara en tät och självklar mötesplats för invånare och besökare när stad och natur samspelar. Kiruna kommer att vara en plats för alla människor och stor vikt läggs vid att det ska vara en jämlik stad. Hög framkomlighet prioriteras för att alla ska kunna röra sig i stadsmiljön. Bland annat låter man trottoarerna vara bredare och skapar åtskilda utrymmen för cykeltrafik. Biltrafik i centrum ska till stor del ske på gåendes villkor.

Stenläggning i skiffer
Vy över Kiruna
Vy över torg

Lokala materialval

Den stora stadsomvandlingen innebär möjligheter för Kiruna att göra klimat- och resurssmarta val. Lokala material och återvinning från den gamla stadskärnan utgör en del av det hållbara perspektivet. Allt från hällar, gatsten, kantsten och blocksteg har bestått av närproducerad, nordisk natursten och grusmaterial är lokalt från Kiruna.

De största utmaningarna med arbetet på plats

Eftersom den nya stadskärnan är under uppbyggnad har det rört sig väldigt få tredje man i området under tiden arbetet har pågått. Däremot har det varit otroligt många hantverkare samtidigt på en liten yta vilket ibland kan bli trångt för inblandade. Många arbeten är beroende av uppehållsväder och mycket ska göras på kort tid – något som kan vara utmanande eftersom Kiruna har ett subarktiskt klimat. Säsongen är kort och nederbörden är återkommande.

Nya Kiruna centrum från ovan

Platschefens uttalande

Viktor Kruukka är Berggren & Bergmans platschef. Så här säger han om arbetet på plats.

−  Den största utmaningen är nog att det är en kort säsong. För oss i Kiruna är det en utmaning med all stenläggning i nya centrum då det är stora ytor, varierade materialval samt unika parkprodukter såsom stål, soffor, växtbäddar med mer. Detta är vi inte vana vid i Kiruna. Mycket har varit nytt för oss och det är en utmaning men samtidigt roligt.

Vad har varit viktigast i arbetet med stenläggningarna?

− Kvalitet! Att det är utfört efter handling med raka snygga linjer och jämna fina ytor horisontellt. Dessutom att ha stödet att upptäcka brister i handling för att göra ytor ännu bättre och finare.

Hur har du upplevt Astrimants utförande dessa 2 år?

− Gott samarbete med både ledning och yrkesarbetare. Kunnigt yrkesfolk, god kvalitet!

Medarbetare Astrimant

Arbetsledare Joao berättar

− Här är det mycket markförankringssystem. Ytor ”låses in” med dessa för att inte vrida sig. Det är otroligt pilligt och svårt att göra detta arbete snyggt och effektivt. Långa linjer i granithällar ställer också krav på att man hela tiden är alert för att få ett snyggt resultat. Vädret är faktiskt bra här uppe. Lagom temperatur att jobba i, men visst regnar det lite mycket ibland.

Nya Kiruna centrum från ovan

Vad är det bästa med att jobba som stentekniker på Astrimant?

− Jag har en väldigt bra relation med cheferna på Astrimant. De har känslan för hur det går i mitt arbete och varför. Det är en öppen och ärlig dialog mellan oss, det gillar jag.

Kontakta någon av oss

Med de skickligaste stenteknikerna utför vi stenläggningar till gator, torg och offentliga miljöer.

Välkommen

Astrimant

Nu undrar du förmodligen varför du har hamnat här av alla ställen. Oroa dig inte – det finns en logisk förklaring. Från och med 2022 är Stenteknik och Astrimant ett och samma företag. Låt oss introducera det som vi har sett så mycket fram emot.
Vår nya webbplats – Astrimant.se!

Här har vi samlat allt du behöver veta om vår verksamhet och det senaste från branschen. Äntligen finns all expertis på ett och samma ställe.

Varmt välkommen! Om du har frågor gällande sammanslagningen mellan Stenteknik och Astrimant är du välkommen att vända dig till info@astrimant.se