Projekt

Täby park

Del av skiss Täby park

Uppdragsgivare

Täby Park, JM, Skanska

Del av skiss Täby park

Plats:
Täby park

Utförande:
Pågår

Linkedin
Instagram
Facebook

Mångsidiga stenarbeten i Täby park

Trygghet, grönområden och återanvändning av material sammanfattar ett av Sveriges största stadsbyggen. Astrimants uppdrag är att stenlägga ytor och montage i hela området.

Det är ett stort och allsidigt projekt som väntas pågå i minst 20 år framöver. Under projektets tre första år har Astrimant varit på plats.

Illustrerande bilder: Skanska

Del av skiss Täby park

Varierande stenarbeten

− Det är stor variation! Även om man är där i tio år är arbetet varierande eftersom det är nya ytor, nya stenmaterial och nya utmaningar. Allt du kan tänka inom stenläggning gör vi i Täby Park, säger Pelle och Mattias, projektledare Astrimant.

Granithällar, beklädnadsgranit, trappor, kantsten, murar, regnbäddar, maskinläggning och sprängstensytor är bara några av alla moment.

Genomtänkta klimatårgärder

I den hållbara stadsdelen är det viktigt att integrera klimatsmarta lösningar. Det har bland annat inneburit att hantera dagvatten genom att anlägga regnbäddar och planteringslådor som ytvattnet leds till. Dessutom används sten från sprängningar i byggområdet. På så sätt ser man till att ta vara på det lokala stenmaterialet – hållbart och dekorativt. Idag har de första stadsinvånarna redan gjort sig hemmastadda och när Täby Park står klart väntas många tusen människor leva och bo här.

Citattecken

Allt du kan tänka inom stenläggning gör vi i Täby Park.