Affärsområde

Dränerande beläggning

En dränerande konstruktion av markstensbeläggning
Gräsarmering + Munksten vita linjer parkering

Välj dränerande beläggningar för ditt projekt

Låt en hårdgjord yta vara öppen för infiltration och få en enkel och effektiv dagvattenhantering med dränerande beläggning. Dagvatten tas om hand lokalt och den dränerande konstruktionen avlastar befintliga dagvattensystem. Konstruktionen reglerar värmelagring i marken och reducerar urbana värmeöar. Få en multifunktionell och hållbar dränerande konstruktion idag.

Långsiktiga fördelar med en dränerande beläggning

Dränerande konstruktioner bidrar till reglerande ekosystemtjänster. Konstruktionen tillmötesgår även kraven som ställs på dagvattenhantering i en modern dagvattenpolicy. Att infiltrera och magasinera vatten i konstruktioner som belastas med tung trafik är förankrat med långsiktiga och lönsamma fördelar.

Få professionell vägledning i val av material

Den dränerande konstruktionen kan bestå av olika beläggningar. Marksten med dränerande effekt och gräsarmeringsplattor tillverkas alltid enligt svensk standard och leder vatten med hjälp av perkolationsöppningar. Natursten är estetiskt tilltalande och fungerar dränerande med hjälp av fogen. Tillsammans diskuterar vi vilken typ av dränerande beläggning som är bäst lämpad för ditt projekt.

Få en multifunktionell och framtidssäker beläggning

De långsiktiga konsekvenserna av att separera hårdgjorda ytor och vatten ser vi idag i form av ett obalanserat ekosystem. Genom att integrera vatten i hårdgjorda ytor minimeras risken för översvämningar – utan att kompromissa med beläggningens bärighet. Dränerande konstruktioner är flexibla och slitstarka – prata med oss för att få vägledning om dränerande konstruktioner.   

Det hjälper vi dig med:

– Nära stöd och rådgivning
– Rätt kontakt inför omställningen
– Expertrådgivning om materialval
– Rätt plattbelastning för din markyta
– Maskiner som är lämpade för ditt projekt

Ladda ned handbok om dränerande konstruktioner!

Daggkåpa_vattendroppar

Multifunktionellt - Så här fungerar det

Grafisk genomskärning av dränerande konstruktion

KONTAKTA oss om Dränerande konstruktioner

Christoffer
Höjer

Projektledare och kalkyl
+46 70-886 64 03
Kil

Christopher Allenby

Projektledare
+46 73-509 95 25
Kil