Projekt

Packhuskajen 

Stenläggning Packhuskajen Göteborg

Uppdragsgivare

Skanska

Stenläggning Packhuskajen Göteborg

Plats:
Packhuskajen, Göteborg

Utförande:
2021

Linkedin
Instagram
Facebook

Packhuskajen i Göteborg rustas för framtiden

Västsverige står inför stora utmaningar när havsnivån förväntas stiga. Vid Packhuskajen i Göteborg fick Astrimant uppdraget av Skanska att bland annat montera ett översvämningsskydd för att klara framtida höga vattenstånd.

− Det är verkligen roligt att vara med på upprustningen av ett sådant gammalt byggnadsverk, säger Andreas Andersson, projektledare. 

Varierande arbetsmoment

Packhuskajen är en kulturhistorisk plats i Göteborg. Här seglade amerikanska skepp till hamnen som sedan blev en viktig del för Göteborgs industri. Och för att bevara det historiska uttrycket har stenarna i beläggningen återanvänts. Upprustningen av Packhuskajen är ett stort och viktigt projekt för framtiden. Första etappen har inneburit många olika moment. Däribland stor- och smågatsten, granithällar, beklädnadsgranit och trappor. 

Stenläggning Packhuskajen Göteborg

Förebygga översvämning

Behovet av att anpassa stadsmiljöer till att förebygga översvämningar är akut i Göteborg. Det är en av effekterna som följer med de klimatförändringar vi står inför. 123 meter kajkant är det som utgör en del av det förebyggande arbetet. Dessutom ser man till att promenadstråken utmed kajen rustas upp och blir en trevlig miljö att nyttja med utsikt över älven. 

Den första etappen av projektet slutfördes i september 2021. Packhuskajen är idag mer stabil, robust och hållbar. 

Citattecken

Promenadstråken utmed kajen rustas upp och blir en trevlig miljö.