Projekt

Restaurering av kulvert med kallmursteknik – Göta kanal

Uppdragsgivare

AB Göta kanalbolag, SM Entreprenad AB

Kulverten vid Norrqvarns övre sluss är den största utmed Göta kanal. Här har vi på uppdrag av Göta kanalbolaget restaurerat kulverten för att säkerställa att kanalvallen inte överbelastas.

Med hjälp av kulverten passerar vattenflödet under kanalen vidare i en bäck. Utan denna funktionalitet skulle vattnet som passerar bli kvarvarande på närliggande markytor. Astrimant genomförde restaureringen under hösten 2021 och vintern 2022.

Konstruktionen

Den vackra kulverten är restaurerad på traditionellt vis vilket innebär att våra stentekniker har utfört arbetet med kallmursteknik. Därmed har man inte använt något bruk mellan stenarna.

Kulverten vid Norrqvarn består av fyra murade valv nertill – vid högvatten är de inte synliga. Tack vare att valven till stor del är vattentäckta har denna del av kulverten bevarats i gott skick. Restaureringen av konstruktionen har därför handlat om att återuppbygga den stenmur som är synlig ovan valven.

Att bygga med kallmursteknik

Arbetet på plats har varit tekniskt utmanande. För att kunna utföra restaureringen placerades stockmattor intill kulvertens kant. Här har våra stentekniker arbetat med stora stenblock och noggrann passformning för att skapa de fina linjerna. För att varje sten ska passa perfekt på sin plats har våra stentekniker borrat med små hål efter en markering – sten för sten. Därefter har stenen kluvits längs med borrhålen. Tack vare detta noggranna arbete och att man har låtit gjuta den inre delen av kulverten är konstruktionen nu återigen stabil.

Återanvända murstenar

Under den inledenade nermonteringen av kulverten såg man till att bevara de ursprungliga stenar som fortfarande var i gott skick. De kunde sedan återanvändas när våra stentekniker påbörjade byggnationen.

Jubileum 200 år

Det var Baltzar von Platen som fick idén om en vattenväg genom Sverige år 1801. Bygget inleddes 1810 och klassas som ett av Sveriges största byggnadsprojekt genom tiderna. Inför 200-årsjubileumet år 2022 har Göta kanalbolag investerat i kanalens framtid. Renoveringen av kulverten är en del av det omfattande upprustningsprojektet Göta kanal 2.0 som har pågått sedan 2015. Fler än 100 projekt har pågått under perioden, och kulverten i Norrqvarn är ett av dem. Efter restaureringen beräknas konstruktionen hålla i 200 år till.

Kontakta oss när du behöver expertis om stenmur.

Välkommen

Astrimant

Nu undrar du förmodligen varför du har hamnat här av alla ställen. Oroa dig inte – det finns en logisk förklaring. Från och med 2022 är Stenteknik och Astrimant ett och samma företag. Låt oss introducera det som vi har sett så mycket fram emot.
Vår nya webbplats – Astrimant.se!

Här har vi samlat allt du behöver veta om vår verksamhet och det senaste från branschen. Äntligen finns all expertis på ett och samma ställe.

Varmt välkommen! Om du har frågor gällande sammanslagningen mellan Stenteknik och Astrimant är du välkommen att vända dig till info@astrimant.se