Projekt

Stockholm Central

Stockholm Centralstation tågperrong

Uppdragsgivare

Infrakraft

Olika stenmaterial på plattform

Plats:
Centralstationen, Stockholm

Utförande:
2023

Linkedin
Instagram
Facebook

Stenarbeten – Stockholm Central

Att skapa en funktionell och tillgänglig bytespunkt är ambitionen med totalrenoveringen av Stockholms Central. Materialen till plattformarnas ytskikt har valts med tillgänglighetsanpassning i fokus. Bland annat används taktila plattor för människor med synnedsättning. Astrimants arbete omfattar 3000 kvadratmeter granithällar.

Ombyggnationen av Stockholm Central är en åtgärd till följd av den förväntade ökningen av tågresande inom en överskådlig framtid. Här passerar 230 000 personer dagligen – att tillgänglighetsanpassa miljön är därför både en självklarhet och en utmaning.

Taktila plattor

Plattformarna på Stockholms Central som knyter an resenärer med tågtrafiken ska vara en plats för alla och i synnerhet den resande. Därför behöver framkomligheten och tryggheten säkerställas för att möta allas behov. För att åstadkomma detta skapas kontraster mellan färger och material. En bättre tillgänglighet för människor med synnedsatthet säkerställs genom att lägga svarta sinushällar i kontrast till vita kupolplattor.

Stockholm Centralstation tågperrong

Effektivt och noggrant arbete

Det beräknas att åtta av tio tågresor slutar i Stockholm. Arbetet med plattformarna har inneburit att utrymmet för ankommande och avresande tågtrafik begränsats. För att hålla tidplanen har därför stenläggningsarbetet pågått under dag -och nattskift. Här har våra medarbetare arbetat effektivt och samtidigt varit fokuserade på noggrannhet och detaljprecision.

Att plattformarna rustas för ökningen av resenärer är en del av att upprätthålla Stockholm Centrals funktion som ett nav för framtidens tågresor.

Materialvariation

Förutom räfflade stråk där material får kontrast i färg och taktila detaljer kombineras även olika stenmaterial. Bland annat återanvänds granit från den gamla plattformen som kapas med uppdaterade mått. Ett dekorativt mönster i plattformens mitt utformas med tre olika storlekar av granit samt varvas med gråa och röda kulörer.

Citattecken

Våra medarbetare har arbetat effektivt och samtidigt varit fokuserade på detaljer.