Projekt

Stockholms hjärta kläs med återbrukad smågatsten

Stenläggning av smågatsten i Slussen

Uppdragsgivare

Skanska

Stenläggning av smågatsten i Slussen

Slussen.

I hjärtat av Stockholm pågår just nu den utmanande uppgiften att återuppbygga en av stadens viktigaste passager och knutpunkter – Slussen. När projektet är avslutat kommer den nya anläggningen att vara en klimatanpassad, hållbar och självklar mötesplats i ett sekel framöver. Här har stora ytor utsmyckats med bland annat smågatsten och granithällar.

BAKGRUND

Efter närmare 80 år av slitage påbörjades år 2016 rivningsarbetet av Slussen. Med anledning av det mycket dåliga skicket beslutade man om en total ombyggnad. Det öppnade upp för nya möjligheter att gå till mötes vår moderna tids resande och behov av klimatanpassningar. Dåtidens moderna trafiklösning förvandlas till dagens och framtidens mötesplats.

Stenläggning av smågatsten i Slussen

Tidlös natursten

Att använda olika former och variationer av sten har varit en av ambitionerna i detta komplexa projekt. Grundidén för de material som används är att skapa en helhet där materialen återkommer i flera gestaltningar. Natursten, i form av granit, används som bas i stenläggningsarbeten. Resultatet ska vara tidlöst för att smälta in i den kulturhistoriska närmiljön, inte minst Gamla stan.

Slussen är en levande anläggning som behöver uppdateras och omkonstrueras regelbundet för att möta tidens behov. Delar av området har historiskt sett alltid varit stenbelagda. Vid de större ombyggnationer Slussen genomgått har man återanvänt stenmaterial från anläggningen – och det har man även kunnat göra nu. Under hösten har våra stentekniker belagt 830m² med återbrukad smågatsten vid Skeppsbrokajen. Natursten får en vacker patina ju äldre stenen blir och det gör det oslagbart i fråga om livslängd. Valet av material gör också att den nya Slussen kommer att knyta an på ett naturligt sätt till den omkringliggande miljön.

Medarbetare går på yta av smågatsten

Samtliga foton av: Lennart Johanson, Stockholms stad

Kontraster för en säkrare miljö

Antalet gående och cyklister som passerar Slussen varje dag väntas att vara fördubblat år 2030. Att uppmuntra och förenkla möjligheten att ta sig fram med cykel och till fots har varit viktigt i planeringen. I den nya Slussen ges det mer utrymme för gående och cyklister än för bilar. Och för att miljön ska bli så trygg och säker som möjligt har stråken separerats med hjälp av att skapa kontraster mellan granithällar och smågatsten. Det ställer höga krav på noggrannhet i utförandet. Tydliga linjer måste upprätthållas och de färdiga ytorna ska vara helt släta och jämna.

Tusentals kvadratmeter av Stenteknik

Under år 2020 var Stenteknik en av de stora underentreprenörerna på plats för att utsmycka stora ytor med smågatsten och hällar av granit. Även då med Skanska som uppdragsgivare. Stenteknik står för 7000m² av stenläggningsarbetet.

Våren 2022 slogs Stenteknik samman med Astrimant. Satsningen innebär en större plattform för framtidens stenläggning med kundens bästa i fokus. Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet.

Stenläggning av smågatsten i Slussen

Ett hållbarhetsprojekt

I dubbel bemärkelse! Förutom att stora mängder av natursten har kunnat återbrukas i de nya stenläggningarna rustas den nya anläggningen för framtiden. Globalt stigande havsytor och en ökning av nederbörd utgör en stor översvämningsrisk i områden runt Mälaren. Slussanläggningen som revs för några år sedan kunde inte tillmötesgå dagens och framtidens klimat. En översvämning skulle innebära stora konsekvenser.

Vi är stolta över att få medverka i ett projekt där klimatanpassning är högt prioriterat.

Kontakta någon av oss

Med de skickligaste stenteknikerna utför vi stenarbeten till gator, torg och offentliga miljöer.

Välkommen

Astrimant

Nu undrar du förmodligen varför du har hamnat här av alla ställen. Oroa dig inte – det finns en logisk förklaring. Från och med 2022 är Stenteknik och Astrimant ett och samma företag. Låt oss introducera det som vi har sett så mycket fram emot.
Vår nya webbplats – Astrimant.se!

Här har vi samlat allt du behöver veta om vår verksamhet och det senaste från branschen. Äntligen finns all expertis på ett och samma ställe.

Varmt välkommen! Om du har frågor gällande sammanslagningen mellan Stenteknik och Astrimant är du välkommen att vända dig till info@astrimant.se