Projekt

Dalarna

Stenläggning i cirkulationsplats

Uppdragsgivare

Scandinavian Road Construction, Svevia, NCC, Peab

Stenläggning i cirkulationsplats

Plats:
Falun, Borlänge, Ludvika, Mora

Utförande:
Pågående

Linkedin
Instagram
Facebook

Säkrare vägar, vackra miljöer

Under de senaste åren har trafikmiljön planerats om på flera håll i Dalarna för att uppnå en bättre och säkrare framkomlighet. Nya cirkulationsplatser, genomfarter och upprustade offentliga miljöer har varierat i sin utformning och val av material. Det har gett oss möjligheten att skapa dekorativa och inbjudande utemiljöer.

Cirkulationsplatser för ökad säkerhet

Både Falun, Borlänge, Ludvika och Mora har arbetat för att förbättra trafikmiljön med ökad säkerhet och framkomlighet. En viktig del av detta arbete har varit att skapa nya och fler cirkulationsplatser, där funktion och estetik går hand i hand. I Falun har den nya cirkulationsplatsen utformats med inspiration från ett linjärt mönster, vilket förtydligar dess funktion och gör den estetiskt tilltalande. Den nya rondellen i Borlänge gestaltar en vattendroppe och dess ringar på vattnet, vilket förstärks av cirkulära nivåskillnader. Rondellerna är goda exempel på hur man, genom att skapa kontraster med färgnyanser och material, kan förstärka trafikmiljöns funktion och samtidigt fånga uppmärksamheten hos trafikanterna. Projektet är slutfört och uppdragsgivare var Svevia.

Stenläggning med betongplattor och en mur

Hagavägen Borlänge

Hagavägen i Borlänge omvandlades till en attraktiv och naturlig mötesplats med fokus på säker trafik. För att skapa en torgkänsla nyttjades större utrymmen och ytorna varierades med ljusa betongplattor, betongmarksten, små- och storgatsten samt kantsten som inramning. Projektet är nu slutfört och genomfördes av Scandinavian Road Construction.

Genomfart i Mora ska minska miljöbelastning

Genom att bygga om genomfarten i Mora strävar man efter att förbättra tillgängligheten genom att lägga till fler körfält, separata gång- och cykelvägar samt nya cirkulationsplatser. Åtgärderna förväntas minska miljöbelastningen genom att reducera köer och trafikstörningar. Genomfarten kommer att varieras med olika material såsom kantsten, smågatsten, betongplattor, granithällar, kullersten och en mur i natursten. Etapp är avslutad med NCC som uppdragsgivare. Inom kort påblrjas etapp två med Peab som uppdragsgivare.

Lugnets moderna badhus

Falun kommun beslutade under hösten 2018 att bygga ett nytt badhus på Lugnets idrottsområde för att förbättra simningsmöjligheterna. Prioriteringen av moderna och hållbara lösningar hjälper till att minska förbrukningskostnader. Parkeringar och stenbeläggningar anläggs i direkt anslutning intill badhuset, där ljus betongmarksten inramas av kansten. Det skapar en kontrast mot den mörkare byggnadsfasaden. Projektet är pågående med NCC som uppdragsgivare.

Citattecken

Genomfarten kommer att varieras med olika material såsom kantsten, smågatsten.

Kansten framför byggnad

Bättre framkomlighet i Ludvika

Det omfattande ombyggnationsprojektet av väg 50 i Ludvika innebär att trafiksituationen kommer att bli bättre vare sig man går, cyklar, reser kollektivt eller åker bil. Här används kantsten, små- och storgatsten, betongplattor – samt även här en mur i natursten. Projektet pågår med uppdragsgivare NCC.

Gemensamhetsytor viktigt vid Gyllehemmet

Gyllehemmet är ett efterlängtat tillskott i Borlänge. Här kommer trygghetsboende, äldreboende, förskola och lokaler för dagverksamhet och hemtjänst att inrymmas. Det blir ett kvarter för alla åldrar som kommer att präglas av gemensamma utrymmen. Här används betongplattor och betongmarksten. Projektet pågår med pppdragsgivare: Peab