Projekt

Dalarna – Astrimant medverkar i flera projekt för bättre framkomlighet

Stenläggning i cirkulationsplats

Uppdragsgivare

Scandinavian Road Construction, Svevia, NCC, Peab

Hagavägen Borlänge

En attraktiv och naturlig mötesplats – det var en av målbilderna när man beslutade att rusta upp och omvandla Hagavägen i Borlänge. Ombyggnationen skulle utmynna i en säkrare trafikmiljö för alla trafikanter. Det har bland annat inneburit att utnyttja större utrymmen där ytor delvis har belagts med betongplattor som lyser upp miljön. För att skapa känslan av torgmiljö har ytorna förutom betongplattor och betongmarksten varierats med små- och storgatsten samt kantsten som inramning.

Mur på betongplattor
Stenläggning i refug

Status: Slutfört. Uppdragsgivare: Scandinavian Road Construction

Cirkulationsplatser

Stenläggning i cirkulationsplats

Ökad säkerhet

Gemensamt för Borlänge, Falun, Ludvika och Mora har varit att förbättra trafikmiljön med ökad säkerhet och framkomlighet. Att skapa nya och fler cirkulationsplatser har varit ett naturligt steg för att nå dit. Funktionen i en cirkulationsplats kan förtydligas med estetiska val. Den nya cirkulationsplatsen i Falun har utgått från en skiss av ett linjärt mönster.

Skiss av cirkulationsplats i Falun med utmärkande raka linjer. Foto: Trafikverket

Illustrerad cirkulationsplats i Falun

Kontraster

I Borlänge utgår en av skisserna från en idé om en droppe och dess ringar på vattnet – vilket förstärks av cirkulära nivåskillnader. Med hjälp av kullersten i varierande röda nyanser skapas en kontrast i de båda rondellerna till den mörka vägen runt om. Stenmaterial av olika slag i trafikmiljöer associeras ofta med gångytor. Att använda sig av det i rondeller kan signalera att det händer något nytt och därmed påkalla uppmärksamhet hos bilister.

Förutom kullersten har storgatsten och kantsten använts i rondellerna. De röda kullerstensrondellerna i Falun & Borlänge är ett bra exempel på hur man kan förstärka en funktion i trafikmiljön

Rondell med kullersten
En illustrerad cirkulationsplats i Borlänge

Status: Slutfört. Uppdragsgivare: Svevia

Genomfart i Mora ska minska miljöbelastning

Målbilden av att bygga om genomfarten i Mora är att förbättra tillgängligheten med hjälp av fler körfält, separata gång- och cykelvägar och nya cirkulationsplatser. Med hjälp av dessa åtgärder ska miljöbelastningen minska tack vare bland annat färre köer. Den nya genomfarten kommer att varieras med kantsten, smågatsten, betongplattor, granithällar, kullersten samt en mur i natursten.

Status: Etapp ett avslutad, uppdragsgivare: NCC. Inom kort påbörjas etapp två, uppdragsgivare: Peab.

Bättre framkomlighet i Ludvika

Även i Ludvika prioriteras en förbättrad framkomlighet och trygghet. Det omfattande ombyggnationsprojektet av väg 50 i Ludvika innebär att trafiksituationen kommer att bli bättre vare sig man går, cyklar, reser kollektivt eller åker bil. Här används kantsten, små- och storgatsten, betongplattor – samt även här en mur i natursten.

Status: Pågående. Uppdragsgivare: NCC

Gemensamhetsytor viktigt vid Gyllehemmet

Gyllehemmet är ett efterlängtat tillskott i Borlänge. Här kommer trygghetsboende, äldreboende, förskola och lokaler för dagverksamhet och hemtjänst att inrymmas. Det blir ett kvarter för alla åldrar som kommer att präglas av gemensamma utrymmen. Här används betongplattor och betongmarksten.

Status: Pågående. Uppdragsgivare: Peab

Kansten framför byggnad

Lugnets moderna badhus

Under hösten 2018 beslutade Falun kommun om att anlägga ett nytt badhus på idrottsområdet Lugnet. Tanken bakom beslutet är att skapa förbättrade möjligheter för simning. Dessutom vill man minska förbrukningskostnader och prioriterar därför moderna och hållbara lösningar. I direkt anslutning till Lugnets nya badhus skapas parkeringsytor och de varvas med stenbeläggningar som omsluter badhuset. Här ramas betongmarksten in av kansten – ett val som lyser upp den kringliggande miljön och som blir en fin konstrast mot det mörkare byggnadsfasaden.

Status: Pågående. Uppdragsgivare: NCC 

Vi hjälper dig från idé till utförande

Med mönsteranpassningar, distinkta linjer och omsorgsfullt hantverk får du en hållbar, estetisk och funktionsenlig beläggning med lång livslängd. 

Välkommen

Astrimant

Nu undrar du förmodligen varför du har hamnat här av alla ställen. Oroa dig inte – det finns en logisk förklaring. Från och med 2022 är Stenteknik och Astrimant ett och samma företag. Låt oss introducera det som vi har sett så mycket fram emot.
Vår nya webbplats – Astrimant.se!

Här har vi samlat allt du behöver veta om vår verksamhet och det senaste från branschen. Äntligen finns all expertis på ett och samma ställe.

Varmt välkommen! Om du har frågor gällande sammanslagningen mellan Stenteknik och Astrimant är du välkommen att vända dig till info@astrimant.se