Aktuellt

Vill prova markstenens förmåga att hantera höga statiska vikter

July 2, 2015

Stenis

Idag avslutade vi en veckas arbete vid RORO Terminal i Göteborg. Hamnen omsätter årligen 8 miljoner ton gods, och är en viktig del av Sveriges import-/exportmarknad.

Förutsättningarna för vårt arbete är att göra testytor om sammanlagt 1400 kvm. De vill prova markstenens förmåga att hantera höga statiska vikter, som kan stansa hål i underlaget. Ett exempel på sådan vikt är stödbenen till trailersläp. Vi har fått i uppdrag att skapa ett par stråk där man ställer upp trailers och dess stödben. Ytan kommer att utvärderas under tid, och vi ser fram mot att se och höra omdöme samt resultat.

Arbetsförfarande

Tillvägagångssättet var att fräsa bort asfalten i stråket. Rätta till men återanvända befintlig underbyggnad och använda Ecoprec® som sättbädd. Sedan lägga Hexasten, för att till sist låta motasfaltera med 60 cm asfalt.

Är du nyfiken på vad marksten kan göra för din ytbeläggning i hamnmiljö? Prata med oss och skapa dig en bättre uppfattning om fördelarna med att lägga marksten.

Beställare: Gothenburg RORO Terminal

Projektets omfattning: 1400 kvm låsbar marksten

Arbetschefer: Christoffer Höjer