Aktuellt

Sveriges största markstensprojekt sedan 80-talet

July 1, 2015

Stenis

Stockholmshamnar bygger just nu om hamnen i Kapellskär för att möta behovet att kunna ta emot längre, större och mer djupgående fartyg. I moderniseringsarbetet är miljö och hållbarhet viktiga beståndsdelar, och marksten är den valda ytbeläggningen.

Sammanlagt skall ca 75.ooo kvm yta beläggas med marksten och ca 4.900 m kantsten skall sättas, vilket gör det till Sveriges största markstensprojekt sedan 80-talet, och det är med stolthet jag säger att Stenteknik utför markbeläggningsarbetet. Vi har haft personal på plats sedan mars med att sätta kantsten, i juni började läggning av marksten för etapp ett. Den första etappen avslutades förra torsdagen (25/6). Arbetet kommer fortgå under sommaren och fram till hösten med resterande etapper.

Det här omfattande projektet har gjort oss rustade att anta andra utmaningar i marin miljö. Att hårdgöra ytor med marksten i hamnar har fördelarna framför allt, att betongsten klarar höga axelvikter samt motstår vridkrafterna mot ytan som truckar skapar.

Beställare: PEAB

Projektets omfattning: 75.000 kvm marksten, 4.900 m kantsten

Arbetschefer: Pelle Junghage, Johan Sättermon & Christopher Allenby (roterande)