Aktuellt

Markstensyta utan formförändringar efter 5 år i bruk

September 1, 2015

Stenis

En liten grupp från Stenteknik passade på att göra ett besök vid en bussterminal i Göteborg. Ett projekt som vi färdigställde under en arbetsdag för 5 år sedan. Glädjande nog för oss, och det vi verkar och propagerar för – visade beläggningen inte det minsta spår av formförändring eller sättning.

Tung trafik över markstensytan

Beläggningen har sedan den anlades trafikerats av långsamtgående bussar med ständiga inbromsningar och accelerationer på vägbanan och i samma spår, med en hög frekvens av inkommande och avgående bussar – i 5 års tid!

Överbyggnaden viktig för livslängden, men också valet av sten

I det här projektet framkom tydligt att en ordentligt genomarbetad konstruktion i samband med en för uppgiften anpassad marksten, klarar att hålla formen i många långa år, även under tuffa förhållanden.

I det här fallet ligger en 10 cm tjock marksten, dimensionerad för att hantera de dynamiska krafter som av stenen tas upp som en rotationskraft. Med tjocka intilliggande stenar så minskar påkänningen på underliggande lager.

MARKSTEN: 10cm Hexasten
BÄDD: 30 mm stenflis (fraktion 2-5mm)
BÄRLAGER: 70 mm dränerande asfaltsgrus
+ FÖRSTÄRKNINGSLAGER