Aktuellt

IKEA bygger ny global mötesplats – vi gör parkeringsbeläggningen

September 3, 2015

Stenis

IKEAs nya superkontor i Hubhult närmar sig invigning. Vi är i slutfasen av vår del i projektet – att anlägga de 6000 kvadratmeter stora parkeringsytorna.

IKEA bygger ny global mötesplats i Malmö fördelat på två huskroppar om ca 20.000m². Bygget förväntas stå färdigt nu i september 2015 och har en tilltagen miljöprofil. Exempelvis kommer byggnaden vara helt självförsörjande med energi och nyttjar massor av andra tekniker för att minska energibehovet.

Parkeringsytorna blir gröna

Vi fick uppgiften att göra parkeringsytorna i anslutning till de båda byggnaderna. Sedan ett par veckor har vi haft personal på plats som arbetat med beläggningen bestående av 3500m² Hexasten i körstråken och 2500m² Holländersten (gräsarmering) som parkeringsytor. Linjeringen utgörs av 210×105 munksten.

Parkeringsytan kommer att fungera väl med den miljöprofil som är uttalat runt projektet. Vi känner oss stolta över förtroendet, och ser att fler anläggningar med uttalade miljöprofiler väljer marksten som exteriör beläggning.

Vill du veta mer om vad marksten kan göra för ditt projekt?

Kontakta vår projektledare för parkeringsytor:
Christoffer Höjer,  +46 70-886 64 03.

Arbetschef på plats i Malmö:
Mattias Jonasson.

Läs mer om bygget: IKEA, B2B-nyheter