Aktuellt

Dränerande konstruktioner för framtidens klimat

December 13, 2021

Emma Arvidsson

Nu bygger vi dränerande konstruktioner för framtidens klimat – en multifunktionell metod som förenas med naturliga lösningar för en hållbar framtid. Konstruktionen är ett samspel mellan dagvatten, vegetation och hårdgjorda ytor där förstärkningslagret är öppet och filtrerande. På så sätt skapar vi förutsättningar för ett hållbart samhälle.

Under de kommande åren räknar man med en ökning av intensitet på alla typer av regn. De förtätande ytor som idag täcker en stor del av våra urbana och industriella miljöer medföljer i sin tur att nederbörd inte har en naturlig väg att söka sig ned i marken.

– Vi kan inte fortsätta att obetänksamt bygga för maximal livslängd och minimalt underhåll. Täta konstruktioner skapar oflexibla system som ökar påfrestningarna på recipient, stadsträd, vatten -och avloppssystem och försämrar lokalklimatet och grundvattenbildningen. Blötare klimat ställer nya krav på infrastrukturen, säger Erik Simonsen, senior utvecklingsledare på Cementa och ordförande i Svensk Markbetong.

Paradigmskifte för framtiden

I en traditionell markkonstruktion vill man förhindra att vatten tränger sig ned i konstruktionen. Som en konsekvens av detta ser vi oftare hur denna princip prövar våra samhällen. Framför allt när extrema vattenflöden inte kan tas om hand och leder vidare till översvämningar. Som en följd av detta ser vi början på ett paradigmskifte. I kontrast mot att arbeta vattenbortstötande vill man tvärtom ta in så mycket vatten som möjligt in i konstruktionen.

– Omställningen som krävs är en tuff utmaning, men inte alltid raketforskning. Dränerande markstensbeläggningar är en enkel teknik som skapar förutsättningar för att i små och stora projekt bidra positivt till nödvändig klimatomställning. Vi kan inte ställa om utan att tänka om.

Multifunktionellt – allt i ett

Med dränerande konstruktioner kan vi på ett naturligt sätt både fördröja och magasinera dagvatten i stora mängder. Samtidigt filteraras föroreningar bort och den hårdgjorda ytan tillgodoser även behovet av en yta med hög bärighet.

Ladda ned handbok om dränerande konstruktioner!

KONTAKTA oss om Dränerande konstruktioner

Christoffer
Höjer

Projektledare och kalkyl
+46 70-886 64 03
Kil

Christopher Allenby

Projektledare
+46 73-509 95 25
Kil