Aktuellt

STENTEKNIK MASKINLÄGGER SVERIGES STÖRSTA MARKSTENSPROJEKT NÅGONSIN

October 15, 2018

Stenis

Idag inleder Stenteknik arbetet med att maskinlägga marksten på Stockholm Norvik Hamns logistikyta på 234.000 kvadratmeter. Beläggningen är låsbar marksten på asfaltsgrund, som ska ge ett tåligare ytskikt, mindre spårbildning och färre sprickor och sättningar.

Stockholm Norvik Hamn växer nu fram, utanför Nynäshamn. Ett 40 hektar stort bygge som ska stå färdigt år 2020, och som är ett av Sveriges just nu största byggprojekt. JM Entreprenad har totalentreprenaden och Stenteknik i Karlstad inleder idag uppdraget att maskinlägga ytan med låsbar marksten. 

Marksten på asfaltsgrus ersätter asfalt

Förr byggdes de flesta sådana här industriella ytor av två eller tre lager asfalt. Men nu ersätter många asfaltskonstruktionen med låsbar marksten på ”AG”, eftersom det skapar en halvelastisk yta som tål enorma statiska laster. 

– Tack vare att vi lägger markstenen maskinellt blir kostnaden ungefär samma som för tre lager asfalt, men ytans livslängd ökar markant, samtidigt som behovet av underhåll minskar berättar Christoffer Höjer, ansvarig för maskinläggning på Stenteknik, som fått uppdraget att stenlägga ytan vid Norvik Hamn, av totalentreprenören JM Entreprenad.

Stockholms Hamnar har valt att konstruera ytan enligt denna metod, och därmed är Norvik Hamn, med sina 234.000 kvadratmeter, Sveriges största markstensprojekt någonsin.

Det bästa av två världar

Enligt Christoffer Höjer kombinerar den här konstruktionen det bästa av två världar.

– Marksten är slitstarkt, och påverkas inte av frost eller värme. Med marksten som slitlager blir ytan också ljusare, vilket gör att det krävs mindre belysning. Det spar pengar och minskar miljöpåverkan. Eftersom stenarna kan röra sig i sina fogar en aning skapas en halvelastisk yta som rätt uppbyggd klarar axellaster på över 100 ton. När stenen underbyggs med AG får vi en yta som klarar av att fördela ut ännu större laster, berättar Christoffer. 

Stora maskiner – stora påfrestningar

Underlaget måste klara stora statiska belastningar från containrar som staplas ovanpå varandra och enorma påfrestningar från truckar och lastbilar som far fram och tillbaka. Det skapar vridande och horisontella krafter som drar och sliter i underlaget. Med fel markbeläggning kommer ytan inte att hålla. Det kan skada maskiner och kräva dyrt underhåll, samtidigt som logistiken blir lidande. 

Fakta om Norvik Hamn:

Stockholms län växer med 35.000 människor årligen vilket ökar kravet på effektiva lösningar för logistik och transporter. 

90 procent av alla importerade varor kommer med båt, lossas vid hamnar i södra eller västra Sverige och transporteras sedan på väg eller järnväg till Storstockholm. Det är dyrt och inte så miljövänligt, dessutom belastar det vägar och järnvägsnätet onödigt mycket.

Stockholm Norvik Hamn ska stå färdigt med 1400 meter kaj 2020. Den första stenen läggs i oktober i år. Själva terminalytorna som ska stenläggas är 234.000 kvadratmeter stor. Stensorten som används är låsbar marksten.

Kontakta mig om du har frågor om maskinlagd marksten.

Christoffer Höjer, projektledare och kalkyl/inköp. Maskinläggning och dränerande konstruktioner.

+46 70-886 64 03

christoffer.hojer@astrimant.se