Aktuellt

Stenteknik startar ny lärlingsutbildning med inriktningen stenmontör

April 20, 2017

Stenis

Vi har fått möjligheten att med hjälp av Kils kommun starta en utbildning mot yrkesrollen stenmontör, med början den 12:e juni.

Med minst 70% av praktiken förlagd hos oss är vi högst delaktiga i utbildningen och dess utformning. Lärare och ansvarig för utbildningen är dessutom vår utomordentligt erfarna medarbetare Martin Gustafsson. Ansökan till utbildningen gör du genom Kils kommun.

Mot din egen ljusa framtid

Vi på Stenteknik sätter mycket tro till den här utbildningen, dels för att vi ser en enorm potential i den bransch vi verkar inom, och med det ett behov att fylla på med kompetent personal, också för branschen i sin helhet. Vi tror också att vi med en dedikerad stenmontörutbildning kan höja statusen på ett yrke som många knappt ens känner till. Vi vill visa mångfalden i yrket, från det rena hantverket i att sätta gatsten, till att köra anläggningsmaskiner av alla de olika slag. Vi tror därför att du som tar steget och söker dig hit, kommer att finna en yrkeskarriär med en säker och och trygg arbetsmarknad, massor av möjligheter och ett friskt uteliv.