Aktuellt

Stenstaden Sundsvall

April 29, 2015

Stenis

Sundsvalls kommun har beslutat om omfattande upprustningar av stadskärnan. Då staden kallas ”stenstan” satsas det på granit. Stenteknik har fått i uppdrag av NCC att belägga hela Selångerskajen samt Olof Palmes torg med allehanda typer av granit.

Detta är i särklass det största uppdraget i Stentekniks historia. Uppdraget är på cirka 11000 timmar. Totalt är det  5400m² granithällar, 2000m² smågatsten, 1700 meter trappa, 300 meter krönsten, 200 meter borgmästarsten samt 1400m kantsten.

Arbetet kommer att pågå under hela 2015. Johan Holmstrand och Mattias Pettersson är arbetsledare på plats.