Aktuellt

Stensläggning i tjäle och snöväder

August 8, 2018

Stenis

Berg! En fantastisk råvara som blir vacker natursten. Men när urberget ställer till det för oss är det faktiskt mindre kul. Som vid det här projektet på Hvitfeldtska Gymnasiets skolgård i centrala Göteborg.

Det är trångt i centrala Göteborg. Så trångt att det kan vara svårt att få fram transporter av byggmaterial ända till byggplatsen. Och bristen på plats kan göra att det saknas ytor att lasta av och förvara materialet på. Lösningen i just det här fallet var att tajma transporterna exakt. Men det var inte den största utmaningen med projektet vid Hvitfeldtska Gymnasiet.

EXTRA SPRÄNGNING

När BPA Group inledde förarbetet upptäckte de att marken bestod av mycket mer berg än de hade räknat med. Så det krävdes några extra veckors sprängning innan de kunde gå vidare med att anlägga VA och bärlager för stenarbetet. Därför var vi redan en bit inne i oktober 2017 innan fyra stenläggare kunde inleda arbetet med att handlägga de 3000 kvadratmetrarna smågatsten som skulle ner i backen.

STENLÄGGNING I TJÄLE

Till en början var vädret relativt varmt och arbetet löpte på bra. Men när nyår närmade sig kom en rejäl köldknäpp och en massa snö. Tjälen och snön gjorde att vi fick mjuka upp marken med eluppvärmda mattor och gasolbrännare för att ens kunna jobba.

FAKTA:

3000 kvm handlagd smågatsten, samt trappor och detaljer.
Uppdragsgivare: BPA Group Billström Reiner.