Aktuellt

Nya Slussen får Värmländsk stensättning

March 30, 2020

Stenis

Varför byggs Slussen om?

Slussen i Stockholm byggs om för ungefär 12 miljarder kronor. Konstruktionerna är generellt i dåligt skick och betongen vittrar sönder på många ställen eftersom den inte tål saltvatten. Men den kanske viktigaste orsaken till ombyggnaden är att minska risken för översvämningar i hela Mälardalen och säkra dricksvattnet för två miljoner människor.

Som pricken över i:t klär värmländska stenläggare från Stenteknik nu stora delar av Slussenområdet med vackra plattor och gatsten. Materialvalen är gjorda med stor tonvikt på hållbarhet med mycket granitprodukter.

– Det här är ju ett av de största byggprojekten i Stockholm stad just nu och nybyggnationen av en ikonisk knutpunkt. Det är superkul att vi får vara med och skapa den nya Slussen, säger Pelle Junghage, projektledare på Stenteknik.

Illustration över hur gångstråken kommer se ut när nya Slussen är färdigbyggd 2025
Så här kommer Slussen se ut när det är färdigt. Illustration: White Arkitekter.

Ökad risk för översvämningar

De senaste åren vattenflöden ökat i hela landet. Nu senast i Halland, där Nissan och Lagan svämmade över och gjorde vägarna till åar. Därför har Stockholms stad i samarbete med SMHI tagit fram förslag på en ny reglering av Mälarens vattennivå genom bland annat en utbyggd avtappningskapacitet vid Slussen.

Klarar högre vattenflöden

När nu Slussen byggs om femdubblas kapaciteten att släppa ut vatten från Mälaren till Saltsjön. Det innebär att Slussen kommer klara en havsyta som är drygt två meter högre än dagens medelvattennivå i Saltsjön.

Komplicerad logistik

Slussen har byggts om ungefär vart hundrade år sedan 1600-talet, för att anpassa miljön efter nya behov. Nuvarande Slussen består av 24 brokonstruktioner på sammanlagt 40.000 kvadratmeter. När nya Slussen står klar kommer södra delen av Skeppsbron och Munkbron att ha bredare kajer. Den nya huvudbron är placerad 20 meter österut. Det mesta är byggt på bjälklag eftersom det finns tunnelbana under. Logistiken är en utmaning, eftersom stora lastbilar behöver leverera byggmaterial till hjärtat av Stockholm, i en miljö som präglas av temporära trafiklösningar.

Utsikt över Slussenområdet, som det kommer se ut när ombyggnationen är färdig 2025
Utsikt över nya Slussenområdet. Illustration: DBOX

Fakta:

Stockholms stad bygger om Slussen med hjälp av flera entreprenörer och underentreprenörer. Stenteknik anlitas av Skanska för att lägga plattor och marksten i hela området. Läs mer om projektet här…

Hela bygget ska vara klart 2025.