Aktuellt

Marksten som beläggningsyta på återvinningsanläggning

October 21, 2016

Stenis

När Stena Metall i Växjö valde att bygga om sin befintliga återvinningsanläggning i Växjö så föll valet på marksten, närmare bestämt 8200 m² Hexa-sten som lades under ca två och en halv vecka. Stenteknik utförde beläggningen snabbt, smidigt och effektivt under tre veckor i augusti. Stenteknik gjorde en underentreprenad åt NCC och samarbetet fungerade utmärkt.

Vilka är fördelarna med marksten?

Marksten fungerar alldeles utmärkt på avfallsstationer av fler anledningar som att marksten:

– Tål höga fordons -och axellaster

– Tål höga statiska laster såsom staplade containrar utan risk för genomstansning

– Tål höga horisontella påkänningar från svängande truckar och lastbilar

– Är mycket lämpliga på ytor med högt mekaniskt slitage

– Har oförändrad bärförmåga vid höga temperaturer

– Har god beständighet mot oljespill och bränslen

– Reflekterar ljus bättre än asfalt och absorberar ej värmen

– Har lågt underhållsbehov

– Har lång teknisk livslängd