Aktuellt

Kumla resecentrum, ett naturstensprojekt med många moment

September 20, 2016

Stenis

Kumla resecentrum, ett naturstensprojekt med många moment. Nu är vi i slutfasen av ett projekt som tagit större delen av den här säsongen. Ett stort projekt med många olika delar och olika stenar. Under våren drog arbetet med Kumla resecentrum etapp två igång. Vi var med säsongen 2015 och arbetade med etapp ett, och vid etapp två innebar det betydligt mer med stenarbeten för vår del. Stenteknik har byggt trappor, klätt väggar med granit, lagt marksten såväl som smågatsten. Vi har lagt granithällar och satt kantsten och blockmur. Komplexiteten i projektet har varit hög och vi har lutat oss mot våra yrkesutövares rutin och kunskap. Vi är både nöjda och stolta över arbetet i Kumla som kommer att användas av många människor och under många år.

Tack för denna gång NCC – som har varit totalentreprenör för projektet.

Här finns en mer detaljerad PDF om Kumla resecentrum (PDF).

Arbetet 2016 vid Kumla resecentrum innefattade:

– 260 kvm beklädnadsgranit

– 180 meter trappbyggnation

– 300 kvm granithällar

– 1000 kvm smågatsten

– 2300 kvm Scala 210×140

– 500 m kantsten

– 100 m blockmur i granit