Affärsområde

Dränerande konstruktioner

En dränerande konstruktion av markstensbeläggning
Gräsarmering + Munksten vita linjer parkering

Behovet av ett naturligt alternativ

Samhällen ställer allt högre krav på klimatsmarta lösningar – det gör även vi. Ytor som idag täcks av hårdgjorda beläggningar förtätar marken – samtidigt förväntas nederbörden bli allt fler och kraftigare. Det leder till översvämningsproblematik. Att anlägga dränerande konstruktioner är lösningen på behovet av ett naturligt alternativ. Vi hjälper dig från idé till utförande.

Hållbart i dubbel bemärkelse

Beläggningar med dränerande effekt medför ett naturligt upptag av vattenflöden. Konstruktionen både magasinerar och fördröjer dagvatten – samtidigt som den tål en hög bärighet och fungerar elastiskt tack vare det obundna fogmaterialet. Multifunktionellt och hållbart!

Välj rätt beläggning

Den dränerande konstruktionen kan bestå av olika beläggningar. Marksten med dränerande effekt tillverkas alltid enligt svensk standard och leder vatten med hjälp av perkolationsöppningar. Natursten är estetiskt tilltalande och fungerar dränerande med hjälp av fogen. Tillsammans diskuterar vi vilken typ av dränerande beläggning som är bäst lämpad för ditt projekt. 

Det som var bra idag kan bli bättre imorgon

Både marksten och natursten är hållbara material med lång livslängd och slitstyrka. Men från att se hållbarheten över tid som den viktigaste funktionen ser vi nu hållbarheten i samspel med miljön som den viktigaste egenskapen. Nya klimatanpassade lösningar såsom beläggningar med dränerande effekt är en del i ett paradigmskifte som förutspås förändra en hel bransch.

Det hjälper vi dig med:

– Nära stöd och rådgivning
– Rätt kontakt inför omställningen
– Expertrådgivning om materialval
– Rätt plattbelastning för din markyta
– Maskiner som är lämpade för ditt projekt

Ladda ned handbok om dränerande konstruktioner!

Daggkåpa_vattendroppar

Multifunktionellt - Så här fungerar det

Grafisk genomskärning av hur en dränerande konstruktion fungerar.

KONTAKTA oss om Dränerande konstruktioner

Christoffer
Höjer

Projektledare och kalkyl
+46 70-886 64 03
Kil

Christopher Allenby

Projektledare
+46 73-509 95 25
Kil