Astrimants årsresumé 2022

Murad kulvert

Bakom kulisserna Vintern 2022 inleddes i vanlig ordning med en lugnare period för våra medarbetare. Bakom kulisserna pågick däremot ett större planeringsarbete inför Stentekniks och Astrimants kommande sammanslagning. En ny hemsida framarbetades och lagom till att säsongen började på riktigt kunde vi meddela sammanslagningen den 19 maj. Tillsammans är vi nu en större plattform för […]

Nya Slussen får Värmländsk stensättning

Varför byggs Slussen om? Slussen i Stockholm byggs om för ungefär 12 miljarder kronor. Konstruktionerna är generellt i dåligt skick och betongen vittrar sönder på många ställen eftersom den inte tål saltvatten. Men den kanske viktigaste orsaken till ombyggnaden är att minska risken för översvämningar i hela Mälardalen och säkra dricksvattnet för två miljoner människor. […]

Stensläggning i tjäle och snöväder

Berg! En fantastisk råvara som blir vacker natursten. Men när urberget ställer till det för oss är det faktiskt mindre kul. Som vid det här projektet på Hvitfeldtska Gymnasiets skolgård i centrala Göteborg. Det är trångt i centrala Göteborg. Så trångt att det kan vara svårt att få fram transporter av byggmaterial ända till byggplatsen. […]